Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną cześć programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Konferencja

Co nowego w elektroterapii?
I nie tylko
Nowości i przełomy w farmakoterapii w roku 2021

ONLINE
17-18 grudnia 2021 r.

Program konferencji

Nowości i przełomy w farmakoterapii w roku 2021

ONLINE, 17-18 grudnia 2021 r.

 

PIĄTEK, 17.12.2021 r.

16:30-18:00

Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorych kardiologicznych?

Jak walczyć z epidemiami sercowo-naczyniowymi XXI wieku?

Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, J. Kowalczyk

 1. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego. Co nowego na horyzoncie? K. Narkiewicz 30’
 2. Niewydolność serca. Nowe wytyczne ESC - co nowego i najważniejszego w farmakoterapii? G. Gajos 30’
 3. Antykoagulacja u chorych z AF i wadami zastawkowymi, u chorych onkologicznych. Czego nie mówią standardy A. Undas 30’

18:00 19:30  

Migotanie przedsionków, stare problemy, nowe wyzwania.   

Prowadzący: A. Lasek-Bal, B. Średniawa, J. Kowalczyk  

 1. Nieme klinicznie migotanie przedsionków a udar mózgu. Współpraca neurolog – kardiolog. Lasek-Bal 30’
 2. Mój chory z migotaniem przedsionków doznał zawału serca. Jak go leczyć p/zakrzepowo i antyagregacyjnie? M. Trusz–Gluza 30’
 3. Właściwa dawka dla właściwego pacjenta- NOACs w migotaniu przedsionków. Z. Kalarus 30’

 

SOBOTA, 18.12.2021 r.

9:30-10:30

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2020?

Ciąg dalszy.

Nowe technologie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach serca

Prowadzący: A. Prejbisz, B. Średniawa, P. Dobrowolski

 1. Pomiary domowe ciśnienia tętniczego vs. całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. A. Prejbisz 30’
 2. Nowe możliwości samodzielnych pomiarów ciśnienia tętniczego – od poprawy skuteczności terapii do wykrywania migotania przedsionków. P. Dobrowolski 30’
 3. Skrining migotania przedsionków. B. Średniawa 30’

 

10:45-11:15

Neuromodulacja w niewydolności krążenia

Adam Sokal 30’

 

11:30-12:30

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2020?

Jeszcze ciąg dalszy

Prowadzący: Z. Kalarus, M. Grabowski, G. Opolski

 1. Sakubitryl/walsartan – Entresto w nowych wytycznych ESC. M. Grabowski 30’
 2. Czy to przełom również w kardiologii? Opinia Konsultanta Krajowego. J. Kaźmierczak 30’

12:45-14:00

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2020?

Jeszcze ciąg dalszy.

Prowadzący: G. Opolski, B. Średniawa

 1. Czy chory z niewydolnością serca i cukrzycą. Czy tylko flozyny? Dla kogo analogi GLP 1. G. Gajos 25’
 2. Rola rewaskularyzacji w leczeniu ciężkiej dysfunkcji skurczowej lewej komory serca. J. Kowalczyk 25’
 3. Chory po przebytym zawale serca ma miażdżycę tętnic obwodowych. Jak zoptymalizować leczenie i poprawić rokowanie? T. Podolecki 25’

14:30-16:00

Jak możemy poprawić wyniki terapii hypolipemizującej?  

Prowadzący: K. Mitręga, W. Streb, Z. Kalarus

 1. Statyny, ezetymib to wciąż terapia podstawowa. Z. Kalarus 10’
 2. Inhibitory PCSK9 – czy to już rutynowa terapia? U kogo możemy ją stosować? K. Mitręga 25’
 3. Czy możemy jeszcze skuteczniej redukować ryzyko-sercowo-naczyniowe za pomocą Inclisiranu? W. Streb 25’

 

16:30-18:00

Zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka w praktyce klinicznej

Prowadzący: T. Podolecki, W. Streb

 1. Kiedy zakwalifikować pacjenta z migotaniem przedsionków do zamknięcia uszka lewego przedsionka. G. Smolka 20’
 2. Nowości techniczne w implantacji okluderów do zamknięcia uszka lewego przedsionka. T. Podolecki 20’
 3. Jakie techniki obrazowe można wykorzystać do zobrazowania uszka lewego przedsionka i prowadzenia zabiegów LAAC. W. Streb 20’
 4. Zapobieganie i leczenie powikłań związanych z zabiegami LAAC. M. Demkow 20’

Transmisja III edycji konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” 
11-13 grudnia 2020 r., online

odbędzie się na stronie programu edukacyjnego „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” na platformie FaktyMedyczne.pl.

Aby uczestniczyć w transmisji należy założyć bezpłatne konto na platformie.

 

Certyfikat Infarma

Sponsor główny

Sponsorzy

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną cześć programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus

Aktualności

Kalendarium Rekomendowane wydarzenia