Konferencja

Co nowego
w praktyce lekarza POZ?
I nie tylko

WISŁA, hotel Gołębiewski
17 grudnia 2022 r.

Program warsztatów

11:00-11:05 Otwarcie
Prowadzący: prof. Zbigniew Kalarus, dr hab. Jacek Kowalczyk

11:05-12:30
Nowe polskie stanowisko dotyczące rozpoznawania i postępowania w zespole metabolicznym 2022
Prowadzący: prof. Grzegorz Dzida, prof. Aleksander Prejbisz, prof. Krzysztof Narkiewicz, dr hab. Piotr Dobrowolski

 1. Otyłość jako źródło wszystkich problemów. Prof. Krzysztof Narkiewicz
 2. Leczenie zaburzeń węglowodanowych – jak wcześnie, jak intensywnie? Prof. Grzegorz Dzida
 3. Leczenie nadciśnienia tętniczego w zespole metabolicznym – znaczenie hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron i układu współczulnego. Prof. Aleksander Prejbisz
 4. Aterogenna dyslipidemia – cholesterol nie-HDL ważniejszy niż cholesterol LDL? Dr hab. Piotr Dobrowolski

12:30-13:45
Nadciśnienie tętnicze – częsta choroba, częste problemy, proste rozwiązania
Prowadzący: prof. Krzysztof Nakiewicz, prof. Aleksander Prejbisz, dr hab. Piotr Dobrowolski

 1. Najważniejszy pierwszy krok – czyli jak rozpocząć terapię? Dr hab. Piotr Dobrowolski
 2. Indywidualizacja terapii – kiedy odchodzić od podstawowej strategii? Prof. Aleksander Prejbisz
 3. Trzy, cztery, pięć leków a ciśnienie tętnicze nadal niekontrolowane. Prof. Krzysztof Narkiewicz

13:45-14:30 Przerwa lunchowa

14:30-16:30
Niewydolność serca, migotanie przedsionków, depresja
Prowadzący: prof. Anetta Undas, prof. Robert Pudlo, prof. Grzegorz Gajos

 1. Optymalna farmakoterapia u chorych z niewydolnością serca. Co nowego? Prof. Grzegorz Gajos
 2. Depresja i lęk a niewydolność serca – czy wpływa na rokowanie i jak ją leczyć? Prof. Robert Pudlo (wykład sponsorowany firmy Adamed)
 3. Nieme klinicznie migotanie przedsionków – jak poszukiwać, rozpoznać i uchronić naszych seniorów przed udarem. Dr Katarzyna Mitręga
 4. Co nowego i ważnego w antykoagualcji chorych z migotaniem przedsionków. Prof. Anetta Undas

 16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-17:30
Leczenie zaburzeń lipidowych w praktyce lekarza rodzinnego
Prowadzący: prof. Bogusław Okopień, dr hab. Witold Streb

 1. Pacjent z chorobą wieńcową – jakie są cele terapii hipolipemizującej i jak je osiągnąć? (20 min) Dr hab. Witold Streb
 2. Nowości w terapii zaburzeń lipidowych – czy mój pacjent kwalifikuje się do leczenia lekami biologicznymi? (20 min) Prof. Bogusław Okopień

17:30-17:55
Jak uniknąć udaru mózgu u pacjentka, który nie może stosować N(OAC)? (20 min) Prof. Zbigniew Kalarus

17:55-18:10  Przerwa kawowa

18:10-19:25
Wskazania do zabiegów elektroterapii
Prowadzący: prof. Oskar Kowalski, dr Sławomir Pluta

 1. Optymalna farmakoterapia u chorych z niewydolnością serca – warunek konieczny przed zabiegami z zakresu elektroterapii. Dr Katarzyna Mitręga
 2. Dla kogo automatyczny kardiowerter – defibrylator (ICD) a dla kogo stymulator resynchronizujący (CRT-D)? Dr Wiktoria Kowalska
 3. Wskazania do ablacji zaburzeń rytmu serca. Dr Jakub Gumprecht
 4. Kto odnosi największe korzyści z ablacji migotania przedsionków? Prof. Zbigniew Kalarus

Sponsor główny

Sponsorzy

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko