Konferencja

Co nowego
w praktyce lekarza POZ?
I nie tylko

WISŁA, hotel Gołębiewski
2 grudnia 2023 r.
Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Co nowego w praktyce lekarza POZ? I nie tylko”, która odbędzie się 2 grudnia 2023 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Podczas konferencji poznamy najnowsze trendy w leczeniu pacjentów kardiologicznych z chorobami współistniejącymi oraz chorych psychiatrycznych w gabinecie lekarza POZ. Z wybitnymi ekspertami będziemy dyskutować m.in. na temat najnowszych wytycznych oraz nowoczesnych terapii chorób układu sercowo-naczyniowego oraz leczenia pacjentów kardiologicznych z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami metabolicznymi, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi przez lekarzy POZ. Jedna z sesji poświęcona będzie psychiatrii w praktyce lekarza rodzinnego, gdzie m.in. omówione zostanie znaczenie zaburzeń świadomości dla praktyki POZ ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Konferencja odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Co nowego w praktyce lekarza POZ? I nie tylko” prowadzonego przez FaktyMedyczne.pl. Celem tego interdyscyplinarnego programu jest promowanie współpracy lekarzy wielu specjalizacji z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szczególne miejsce zajmuje tu kardiologia, gdyż schorzenia układu sercowo-naczyniowego to problemy z którymi bardzo często spotykają się w swoich gabinetach lekarze rodzinni. Zwrócenie uwagi na niepokojące objawy i ostre stany oraz spojrzenie kompleksowe na specyfikę chorób kardiologicznych pomaga szybciej diagnozować pacjentów i przekazywać ich do leczenia specjalistycznego.

Chcemy by program edukacyjny „Co nowego w praktyce lekarza POZ? I nie tylko” był miejscem wymiany doświadczeń między lekarzami rodzinnymi a specjalistami z innych dziedzin. Współpraca w ramach programu dotyczy nie tylko nowoczesnych terapii farmakologicznych czy diagnostyki, ale także profilaktyki, innowacyjnych rozwiązań telemedycznych wspomagających codzienną praktykę, czy wdrażania programu opieki koordynowanej w POZ.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Program

SOBOTA, 2.12.2023 r.

10:45-10:50 Otwarcie
Z. Kalarus, J.Kowalczyk

10:50-11:15 Co nowego w terapii przeciwkrzepliwej u osób z migotaniem przedsionków. A. Undas (25')

11:15-12:40 Wokół nadciśnienia tętniczego i zaburzeń metabolicznych - nowości, wytyczne i praktyka
Prowadzący: K. Narkiewicz, A. Prejbisz

 1. Czy kobiety chorują inaczej? K. Narkiewicz (20')
 2. Paradygmaty, przyzwyczajenia i przesądy - czyli o terapii nadciśnienia tętniczego. A. Prejbisz (20')
 3. Farmakoterapia otyłości - czy to rzeczywiście przełom w leczeniu chorób układu krążenia? K. Narkiewicz (20')
 4. Evidence czy google based medicine - fakty i mity dotyczące statyn. A. Prejbisz (20')

12:40-13:00 Poprawa jakości życia pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym – tylko czy aż? Co nowego w farmakoterapii? M. Kozieł-Siołkowska (20')

13:00-13:10 Przerwa kawowa

13:10:13:30 Tworzymy nową formę opieki i leczenia chorych z otyłością
Prowadzący: Z. Kalarus

 1. Leczenie otyłości. D. Stołtny (20')

13:30–14:30 Psychiatria w praktyce lekarza rodzinnego. Majaczenie – czy to jest problem?  
Prowadzący: R. Pudlo, Ł. Kunert

 1. Czy to naprawdę problem? Znaczenie zaburzeń świadomości dla praktyki POZ ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Ł. Kunert (30')
 2. Co robić? Leczenie i profilaktyka majaczenia somatogennego. R. Pudlo (30')

14:30–15:30 Przerwa obiadowa

15:30–16:05 Co nowego w terapii chorych z niewydolnością serca? 
Prowadzący: B. Średniawa, Z. Kalarus

 1. Nowe wytyczne z zakresu niewydolności serca - z zachowaną frakcją wyrzutową. Czy to jest przełom? B. Średniawa (20')
 2. Czy ‘’ stary ‘’ paradygmat optymalnej terapii chorych z niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową jest wciąż aktualny? Z. Kalarus (15')

16:05-16:20 Przerwa techniczna

16:20–16:45 Cukrzyca u chorego ‘’kardiologicznego‘’ w praktyce lekarza rodzinnego. Co nowego? D. Stołtny (25')

16:45-17:10 Co nowego w leczeniu nadciśnienia tętniczego w kontekście nowych wytycznych ESH 2023. K. Mitręga (25')

17:10-17:40 Przerwa kawowa

17:40–18:40 Leczenie zaburzeń lipidowych w praktyce lekarza rodzinnego
Prowadzący: B. Okopień, W. Streb, K. Mitręga

 1. Chory ’’ kardiologiczny ’’ – jakie są cele terapeutyczne w leczeniu hipolipemizującym i jak je osiągnąć? W. Streb (20') 
 2. Nowości w terapii zaburzeń lipidowych – leczenie biologiczne. B. Okopień (25') 
 3. A może to powinien być już standard ? Kryteria programu lekowego w leczeniu dyslipidemii. K. Mitręga (15') 

18:40-18:55 Przerwa techniczna

18:55–19:45 Jak uniknąć udaru mózgu u pacjenta, który nie może stosować N(OAC)? 
Prowadzący: G. Smolka, W. Streb, K. Mitręga

 1. Eliminacja uszka lewego przedsionka – to jest alternatywa dla tych chorych! Wskazania i problemy. G. Smolka (25')
 2. Opieka nad pacjentem po zamknięciu uszka lewego przedsionka – odpowiedzi na pytania lekarzy rodzinnych. K. Mitręga (25')

Sponsor główny

Brązowy Sponsor

Sponsorzy